Chào mừng bạn đến với iMusicPro.vn

Chính sách bảo mật

CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA  iMusicPro.vn

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 2 tháng 1 năm 2020

Quyền riêng tư của bạn có ý nghĩa quan trọng đối với    iMusicPro.vn.vn, vì thế chúng tôi có Chính sách quyền riêng tư đề cập đến cách chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ, chuyển và lưu thông tin cá nhân của bạn.

Chính sách quyền riêng tư này mô tả các thông lệ bảo vệ dữ liệu của  iMusicPro.vn (sau đây gọi là “ iMusicPro.vn”, “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”). IMusic Pro cung cấp các dịch vụ cho người dùng trên toàn thế giới.


VUI LÒNG ĐỌC CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ NÀY CẨN THẬN ĐỂ HIỂU CÁCH CHÚNG TÔI XỬ LÝ THÔNG TIN CỦA BẠN. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ NÀY, VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ. NẾU BẠN ĐÃ MUA DỊCH VỤ TUÂN THEO CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ NÀY, VUI LÒNG NGỪNG SỬ DỤNG THIẾT LẬP DỊCH VỤ CỦA BẠN VÀ LIÊN HỆ VỚI Imusic Pro BẰNG THÔNG TIN LIÊN HỆ BÊN DƯỚI.

Chính sách quyền riêng tư này bao gồm các phần sau:

 • Thông tin chúng tôi thu thập
 • Cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn
 • Nền tảng pháp lý để sử dụng thông tin của bạn
 • Cookie và các công nghệ tương tự
 • Phân tích và quảng cáo trực tuyến
 • Cách chúng tôi chia sẻ và tiết lộ thông tin của bạn
 • Lưu giữ thông tin của bạn
 • Quyền của chủ thể dữ liệu và lựa chọn của bạn
 • Các liên kết và tính năng của bên thứ ba
 • Quyền riêng tư của trẻ em
 • Thông tin dành cho Cư dân California
 • Thông tin dành cho Cư dân Nevada
 • Thông tin dành cho Cư dân quốc tế
 • Thông tin về người xin việc
 • Cách chúng tôi bảo vệ thông tin của bạn
 • Đơn xin việc làm
 • Thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi
 • Thông tin liên hệ của  imusic Pro

THÔNG TIN CHÚNG TÔI THU THẬP

Chính sách quyền riêng tư này áp dụng cho thông tin mà chúng tôi thu thập và sử dụng về bạn khi bạn:

 • Truy cập hoặc sử dụng trang web của  iMusicPro.vn (bao gồm khi bạn thực hiện giao dịch mua thông qua bất kỳ cửa hàng trực tuyến nào của  iMusicPro.vn trên toàn cầu), ứng dụng di động, phần cứng (ví dụ như các sản phẩm của  iMusicPro.vn cung cấp kết nối trực tiếp hoặc gián tiếp đến mạng Internet, bao gồm tai nghe và loa không dây), phần mềm hoặc dịch vụ trực tuyến hoặc di động khác liên kết với hoặc theo cách khác giới thiệu Chính sách quyền riêng tư này cho bạn;
 • Ghé thăm cửa hàng bán lẻ của  iMusicPro.vn;
 • Kết nối với màn hình kỹ thuật số  iMusicPro.vn tại cửa hàng bán lẻ; hoặc
 • Tham gia khảo sát nghiên cứu hoặc nghiên cứu của  iMusicPro.vn.

Chúng tôi gọi chung các sản phẩm và dịch vụ này là “Dịch vụ”.

Chúng tôi thu thập thông tin về bạn thông qua các phương pháp được mô tả bên dưới khi chúng tôi cung cấp Dịch vụ. Vui lòng lưu ý rằng chúng tôi cần một số loại thông tin nhất định để có thể cung cấp Dịch vụ cho bạn. Nếu bạn không cung cấp thông tin cho chúng tôi hoặc yêu cầu chúng tôi xóa thông tin, bạn có thể không truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi được nữa.
 

1. Thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi

 iMusicPro.vn thu thập nhiều loại thông tin mà bạn cung cấp trực tiếp cho chúng tôi. Ví dụ như  iMusicPro.vn thu thập thông tin từ bạn thông qua:

 • Xử lý đơn hàng của bạn
 • Yêu cầu hoặc câu hỏi bạn gửi cho chúng tôi qua biểu mẫu hoặc email
 • Thư từ trao đổi và các giao dịch của bạn với chúng tôi (bao gồm trên trang web của chúng tôi, trong các cửa hàng, tại các sự kiện đặc biệt, qua điện thoại, trên trang web truyền thông xã hội bên thứ ba và thư từ hoặc email)
 • Dịch vụ bạn sử dụng
 • Việc bạn tham gia rút thăm trúng thưởng, cuộc thi hoặc nghiên cứu của  iMusicPro.vn
 • Mọi đánh giá về Dịch vụ và sản phẩm  iMusicPro.vn bạn gửi
 • Đơn xin việc làm
 • Đăng ký tài khoản và sản phẩm và việc quản trị tài khoản của bạn
 • Nội dung tải lên hoặc bài đăng lên Dịch vụ
 • Yêu cầu hỗ trợ khách hàng và hỗ trợ kỹ thuật

Mặc dù các thực thể  iMusicPro.vn khác cũng thu thập và xử lý thông tin này, như được mô tả ở phần đầu của Chính sách quyền riêng tư, nhưng  iMusicPro.vn Corporation,  iMusicPro.vn Electronics (Shanghai) Company Limited, hoặc  iMusicPro.vn Products B.V. sẽ luôn là trung tâm kiểm soát dữ liệu liên quan đến hoạt động xử lý như vậy.

Thông tin về bạn. Dù một số Dịch vụ có thể không yêu cầu bạn cung cấp bất kỳ thông tin nào có thể nhận dạng bạn trực tiếp bằng tên, nhưng một số loại thông tin cụ thể chúng tôi thu thập sẽ phụ thuộc vào Dịch vụ bạn sử dụng, cách bạn sử dụng chúng và thông tin bạn chọn cung cấp. Các loại dữ liệu chúng tôi thu thập trực tiếp từ bạn bao gồm:

 • Tên, địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email (và tên, địa chỉ công ty, thông tin liên hệ và chi tiết công ty khác nếu bạn sử dụng trang web hoặc sản phẩm dành cho doanh nghiệp của  iMusicPro.vn)
 • Thông tin đăng nhập, nếu bạn tạo tài khoản  iMusicPro.vn
 • Thông tin thanh toán, chẳng hạn như địa chỉ gửi hàng, số thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ, số xác minh và ngày hết hạn
 • Thông tin về các giao dịch mua hàng hoặc các giao dịch khác với chúng tôi
 • Thông tin về các trao đổi liên quan tới dịch vụ chăm sóc khách hàng và bảo trì của bạn với chúng tôi
 • Thông tin bạn chọn gắn với các thiết bị của bạn (ví dụ như tên của vị trí nhạc bạn tải lên ứng dụng  iMusicPro.vn và chia sẻ với những người dùng khác hoặc tên bạn đặt cho sản phẩm  iMusicPro.vn của bạn)
 • Thông tin đối tượng khách hàng chẳng hạn như giới tính của bạn
 • Nếu bạn chọn tham gia vào một nghiên cứu của  iMusicPro.vn liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, thông tin được cung cấp trong nghiên cứu như vậy
 • Nội dung do người dùng tạo bạn đăng trên các diễn đàn  iMusicPro.vn trực tuyến công cộng (ví dụ như Cộng đồng  iMusicPro.vn)
 • Bất kỳ thông tin nào khác bạn chọn cung cấp trực tiếp cho  iMusicPro.vn liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ của bạn.

Thông tin về những người khác. Nếu bạn yêu cầu gửi sản phẩm  iMusicPro.vn bạn mua đến người khác ngoài bạn (chẳng hạn như người nhận quà), chúng tôi sử dụng thông tin bạn cung cấp về người đó để hoàn tất việc chuyển hàng.

Mã số nhận dạng của  iMusicPro.vn. Một số sản phẩm và tính năng của chúng tôi sẽ cho phép bạn hoặc yêu cầu bạn tạo tài khoản và thiết lập mã số nhận dạng của  iMusicPro.vn. Mã số nhận dạng này có thể cho phép bạn đăng nhập vào một loạt Dịch vụ của  iMusicPro.vn. Nó cũng cho phép  iMusicPro.vn hợp nhất thông tin được thu thập trong toàn bộ các sản phẩm và dịch vụ của  iMusicPro.vn, giúp chúng tôi cung cấp cho bạn trải nghiệm liền mạch hơn trong toàn Dịch vụ của chúng tôi.
 

2. Thông tin chúng tôi thu thập thông qua các phương pháp tự động

Khi bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi thu thập thông tin nhất định được mô tả trong Phần này. Như đề cập thêm bên dưới, chúng tôi và các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi (là các công ty bên thứ ba hoạt động thay mặt cho chúng tôi), có thể sử dụng nhiều loại công nghệ, bao gồm cookie và các công cụ tương tự để hỗ trợ thu thập thông tin này.

Các trang web. Khi bạn sử dụng các trang web của chúng tôi, chúng tôi thu thập và phân tích thông tin chẳng hạn như địa chỉ IP, loại trình duyệt, ngôn ngữ trình duyệt, hệ điều hành, bang hoặc quốc gia mà từ đó bạn truy cập Dịch vụ, các thuộc tính phần mềm và phần cứng (bao Gồm mã số nhận dạng thiết bị), các trang tham chiếu và thoát và các địa chỉ tài nguyên, loại nền tảng, số lần nhấp chuột, tập tin bạn tải xuống, tên miền, trang đích, các trang đã xem và thứ tự của những trang này, lượng thời gian bạn dành trên các trang cụ thể, từ ngữ bạn dùng để tìm kiếm trên các trang của chúng tôi, ngày giờ bạn sử dụng Dịch vụ và tải lên hoặc đăng tải nội dung, nhật ký lỗi và thông tin tương tự khác.

Các sản phẩm  iMusicPro.vn được liên kết. Nếu bạn kết nối sản phẩm  iMusicPro.vn của bạn (chẳng hạn như tai nghe hoặc loa) với Internet hoặc với phần mềm hoặc ứng dụng  iMusicPro.vn, chúng tôi có thể tự động nhận thông tin về cách bạn sử dụng sản phẩm từ sản phẩm  iMusicPro.vn. Thông tin như vậy bao gồm:

 • Dữ liệu kỹ thuật, chẳng hạn như số sê-ri hoặc số hiệu sản phẩm, phiên bản hệ điều hành của thiết bị, (các) địa chỉ MAC, cường độ tín hiệu Wi-Fi®, phiên bản phần mềm điều khiển, địa chỉ IP, SSID, tập tin nhật ký, thời hạn, mã xác thực dịch vụ, loại và thiết bị kết nối Internet và các ký hiệu nhận dạng độc nhất được liên kết với máy tính, máy tính bảng hoặc thiết bị di động được sử dụng cùng với sản phẩm  iMusicPro.vn
 • Dữ liệu sử dụng, chẳng hạn như thời gian bạn dành để sử dụng các tính năng/cài đặt của sản phẩm, ngày giờ bạn sử dụng sản phẩm, số lần bấm nút, phương tiện và các nguồn bên ngoài khác bạn kết nối với sản phẩm, và, nếu thích hợp, phổ công suất, mức áp suất âm thanh, mức âm lượng và thông tin phát của sản phẩm (bao gồm nội dung được lưu trên các thiết lập trước của hệ thống, kênh đã phát, danh sách phát, nghệ sĩ, album, bài hát hoặc tập tin âm thanh), múi giờ và dữ liệu giao dịch bật quản lý quyền kỹ thuật số (ví dụ như các nhà cung cấp dịch vụ âm nhạc đưa ra xếp hạng thích hợp cho nghệ sĩ tùy vào tần suất nội dung của họ được phát)
 • Các “mã xác thực (token)” dịch vụ chứa thông tin xác thực cho phép chuyển nội dung bên thứ ba đến sản phẩm  iMusicPro.vn của bạn (ví dụ như để đồng bộ hóa các sản phẩm đã kết nối với tài khoản Spotify của bạn mỗi lần bạn sử dụng chúng)
 • Dữ liệu chẩn đoán, chẳng hạn như thời lượng pin, chất lượng của kết nối không dây và nhật ký lỗi); và
 • Dữ liệu về môi trường (ví dụ như mức tiếng ồn và tần số âm thanh).

Ứng dụng và Phần mềm di động của  iMusicPro.vn. Khi bạn sử dụng ứng dụng di động hoặc phần mềm của  iMusicPro.vn, chúng tôi tự động nhận thông tin nhất định về điện thoại di động, máy tính bảng hoặc máy tính dùng để truy cập ứng dụng hoặc phần mềm, bao gồm các ký hiệu nhận dạng thiết bị di động, địa chỉ IP, hệ điều hành, phiên bản, nhà cung cấp dịch vụ Internet, loại trình duyệt, tên miền và thông tin tương tự khác, bạn có hay không và thời điểm bạn cập nhật ứng dụng và các sản phẩm  iMusicPro.vn được kết nối, ngày giờ sử dụng và cách bạn sử dụng ứng dụng, bao gồm thời gian dành cho các phần ứng dụng khác nhau, nội dung truy cập hoặc tải xuống (bao gồm kênh được phát, danh sách phát, nghệ sĩ, album, bài hát hoặc tập tin âm thanh) và danh sách ứng dụng hệ thống và phần mềm.

Lưu ý đặc biệt về Ứng dụng  iMusicPro.vn Connect. Vui lòng lưu ý rằng nếu bạn là người dùng Ứng dụng  iMusicPro.vn Connect, bạn có thể chọn không tham gia thu thập dữ liệu chẩn đoán và sử dụng bằng cách truy cập Chính sách quyền riêng tư & Menu cài đặt trong Ứng dụng  iMusicPro.vn Connect.

Thông tin vị trí. Khi bạn sử dụng Dịch vụ, chúng tôi và các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi có thể tự động thu thập thông tin vị trí chung (ví dụ như địa chỉ IP, thành phố/bang và/hoặc mã bưu điện được liên kết với địa chỉ IP) từ máy tính hoặc thiết bị di động của bạn. Thông tin này cho phép chúng tôi truy cập vào nội dung khác nhau dựa trên vị trí chung của người dùng (ví dụ như cung cấp truy cập vào kênh radio địa phương).

Chúng tôi sẽ xin phép bạn trước khi thu thập thông tin vị trí GPS chính xác của bạn. Trong những trường hợp như vậy, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin vị trí-địa lý chính xác để cung cấp dịch vụ, nội dung, ưu đãi khuyến mãi tùy chỉnh và thông tin khác mà bạn có thể quan tâm. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin này để cho phép bạn định vị thiết bị thất lạc hoặc bị đánh cắp. Nếu bạn không muốn chúng tôi và các nhà cung cấp dịch vụ thu thập và sử dụng địa chỉ GPS nữa, bạn có thể tắt tính năng vị trí trên thiết bị. Vui lòng xem cài đặt của nhà sản xuất thiết bị. Vui lòng lưu ý rằng nếu bạn tắt các tính năng như vậy, bạn sẽ không thể truy cập hoặc nhận một số hoặc tất cả dịch vụ, nội dung, tính năng và/hoặc sản phẩm khả dụng qua Dịch vụ.

Thu thập thông tin trong toàn bộ các sản phẩm của  iMusicPro.vn, thiết bị cá nhân và ứng dụng. Đôi khi, chúng tôi (hoặc các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi) có thể sử dụng thông tin chúng tôi thu thập—ví dụ như, tên người dùng, địa chỉ IP và ký hiệu nhận dạng thiết bị di động độc nhất—để định vị hoặc cố gắng định vị người dùng độc nhất tương tự trong nhiều trình duyệt hoặc thiết bị (chẳng hạn như điện thoại thông minh, máy tính bảng hoặc các sản phẩm  iMusicPro.vn được kết nối) hoặc để làm việc với các nhà cung cấp thực hiện hoạt động này, để sửa đổi tốt hơn nội dung và các tính năng đồng thời cung cấp cho bạn trải nghiệm liền mạch trong tất cả các thiết bị. Nếu bạn muốn chọn không tham gia theo dõi chéo thiết bị vì các mục đích quảng cáo dựa theo sở thích, bạn có thể làm vậy thông qua cài đặt trên thiết bị của Android hoặc Apple.

3. Thông tin chúng tôi thu thập tại các vị trí bán lẻ của  iMusicPro.vn

Chúng tôi sử dụng nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, RetailNext để thu thập phân tích di động và video trong các cửa hàng bán lẻ của  iMusicPro.vn. Nhà cung cấp dịch vụ này cung cấp thông tin chuyên sâu về hành vi của người tiêu dùng ở trong và xung quanh các cửa hàng bán lẻ của  iMusicPro.vn dựa trên tập hợp thông tin từ các thiết bị hỗ trợ Wi-Fi® và Bluetooth của người tiêu dùng và từ các máy quay video bên trong cửa hàng. Thông tin được thu thập được  iMusicPro.vn xử lý phù hợp với Chính sách về quyền riêng tư này. Bạn có thể tìm thấy thông tin về cách RetailNext xử lý thông tin như vậy trong chính sách quyền riêng tư của họ. Thông tin bổ sung về dữ liệu chúng tôi thu thập thông qua RetailNext.

Tại các điểm bán lẻ của  iMusicPro.vn hoặc các điểm bán lẻ của bên thứ ba bán các sản phẩm  iMusicPro.vn, bạn có thể có thêm khả năng kết nối thiết bị cá nhân với màn hình kỹ thuật số của  iMusicPro.vn hoặc theo cách khác là cung cấp thông tin về chính bạn thông qua những màn hình như vậy. Nếu bạn chọn kết nối với các màn hình như vậy hoặc cung cấp thông tin về chính bạn cho  iMusicPro.vn theo cách này, những loại thông tin chúng tôi thu thập bao gồm kiểu điện thoại bạn sử dụng để bắt đầu kết nối (ví dụ như iOS7) và tên bạn gán cho điện thoại (nếu có).

4. Thông tin chúng tôi thu thập từ mạng xã hội và các nền tảng nội dung khác

Nếu bạn truy cập Dịch vụ thông qua kết nối hoặc đăng nhập của bên thứ ba (ví dụ như thông qua mạng xã hội), bạn có thể cho phép chúng tôi có quyền truy cập vào và lưu trữ thông tin nhất định từ hồ sơ mạng xã hội của bạn. Thông tin này bao gồm tên, giới tính, ảnh hồ sơ của bạn, điều bạn “thích” và vị trí bạn đánh dấu, danh sách bạn bè của bạn tùy vào cài đặt trên các thiết bị như vậy. Nếu bạn không muốn thông tin này được chia sẻ, vui lòng không sử dụng kết nối mạng xã hội để truy cập Dịch vụ. Để biết thông tin chi tiết về cách các trang mạng xã hội xử lý thông tin của bạn, vui lòng tham khảo chính sách quyền riêng tư và điều khoản sử dụng của họ. Những điều khoản này có thể cho phép bạn sửa đổi cài đặt riêng tư.

Tương tự, nếu bạn kết nối với thiết bị  iMusicPro.vn với các nền tảng hoặc nhà cung cấp nội dung ưu tiên (ví dụ như Spotify hoặc Amazon Echo và Alexa), thì những nhà cung cấp như vậy cho phép chúng tôi và các nhà cung cấp của chúng tôi có quyền truy cập vào và lưu trữ thông tin bổ sung về tương tác của bạn với các nhà cung cấp đó nếu thông tin này liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ (ví dụ như để hiển thị danh sách Spotify được phát gần đây trong các sản phẩm đã kết nối và ứng dụng di động của  iMusicPro.vn, biết bạn sử dụng Alexa để phát nhạc bao lâu một lần, v.v.). Nếu bạn không muốn thông tin này được chia sẻ, bạn không được khởi động những kết nối này.

Khi bạn “thích” hoặc “theo dõi” chúng tôi trên Facebook, Instagram, Twitter hoặc các trang mạng xã hội khác, chúng tôi có thể thu thập một số thông tin từ bạn bao gồm tên, địa chỉ e-mail và bất kỳ bình luận hoặc nội dung nào bạn đăng tải có liên quan đến chúng tôi. Chúng tôi cũng thu thập thông tin nếu bạn đăng ký cho một trong các khuyến mãi của chúng tôi hoặc gửi thông tin cho chúng tôi thông qua các trang mạng xã hội.

5. Thông tin chúng tôi thu thập từ các nguồn khác

 iMusicPro.vn có thể nhận thông tin bổ sung chẳng hạn như thông tin nhân khẩu học và thống kê từ các bên thứ ba, chẳng hạn như các đối tác kinh doanh, công ty tiếp thị, nhà nghiên cứu, nhà phân tích và các bên khác mà chúng tôi có thể liên kết với bạn dựa trên việc bạn được xếp vào các nhóm thống kê nhất định. Chúng tôi sử dụng thông tin này để bổ sung cho thông tin chúng tôi thu thập trực tiếp từ bạn để có thể suy ra sở thích có thể của bạn và để cung cấp trải nghiệm thích hợp hơn cho bạn bằng nhãn hiệu  iMusicPro.vn đồng thời cải thiện các sản phẩm, phân tích và quảng cáo của  iMusicPro.vn.

CÁCH CHÚNG TÔI SỬ DỤNG THÔNG TIN CỦA BẠN

Chúng tôi, hoặc các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi, sử dụng thông tin của bạn (bao gồm bất kỳ thông tin nào chúng tôi thu thập, như được mô tả trong Chính sách quyền riêng tư này) cho nhiều mục đích kinh doanh và điều hành khác nhau tùy vào loại thông tin chúng tôi đã thu thập từ và về bạn và Dịch vụ  iMusicPro.vn cụ thể mà bạn sử dụng, để:

 • Hoàn tất giao dịch mua hoặc cung cấp Dịch vụ bạn đã yêu cầu, bao gồm xuất hóa đơn và kế toán
 • Phản hồi yêu cầu của bạn về thông tin và cung cấp dịch vụ chăm sóc khách hàng hiệu quả và hữu dụng hơn cho bạn
 • Cung cấp cho bạn các bản cập nhật và thông tin về các sản phẩm mà bạn đã mua từ chúng tôi
 • Đánh giá và xử lý đơn xin việc, được thảo luận thêm bên dưới, trong phần “Đơn xin việc làm”
 • Liên hệ với bạn qua email, thư từ hoặc điện thoại về  iMusicPro.vn các sản phẩm, dịch vụ, khảo sát, nghiên cứu, khuyến mãi, sự kiện đặc biệt và các chủ đề khác của bên thứ ba mà chúng tôi cho rằng có thể bạn quan tâm
 • Tùy chỉnh nội dung và quảng cáo trên Dịch vụ
 • Giúp chúng tôi hiểu rõ hơn sở thích và nhu cầu của bạn và để cải thiện Dịch vụ
 • Tiến hành phân tích, nghiên cứu và báo cáo về việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi
 • Tổng hợp và phân tích thông tin chuyên sâu từ việc sử dụng Dịch vụ khác nhau của bạn
 • Cung cấp, quản lý và cải thiện Dịch vụ và hiệu suất của dịch vụ, đồng thời kiểm tra và tạo các sản phẩm, tính năng và dịch vụ mới
 • Bảo vệ các trang web, sản phẩm, phần mềm, ứng dụng hoặc cửa hàng bán lẻ của  iMusicPro.vn
 • Hiểu và giải quyết các sự cố ngừng ứng dụng và các vấn đề khác được báo cáo
 • Tuân thủ bất kỳ thủ tục, luật pháp và quy định nào áp dụng cho chúng tôi khi điều đó là cần thiết đối với lợi ích hợp pháp của chúng tôi hoặc lợi ích hợp pháp của người khác
 • Thiết lập, thực thi hoặc bảo vệ quyền hợp pháp khi điều đó là cần thiết đối với lợi ích hợp pháp của chúng tôi hoặc lợi ích hợp pháp của người khác

Lưu ý dành cho người dùng Mexico: Vui lòng lưu ý rằng theo luật Mexico, bạn có 5 ngày từ ngày cung cấp dữ liệu cá nhân cho  iMusicPro.vn để thông báo cho Giám đốc Bảo vệ dữ liệu của chúng tôi theo thông tin liên hệ được liệt kê bên dưới nếu bạn chọn từ chối một số hoạt động sử dụng dữ liệu nhất định. Nếu bạn muốn thực hiện yêu cầu như vậy, vui lòng liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ xử lý yêu cầu của bạn theo yêu cầu pháp lý áp dụng. Nếu bạn không muốn thực hiện yêu cầu như vậy trong vòng 5 ngày, theo đây bạn đồng ý với tất cả hoạt động sử dụng dữ liệu của bạn như đã trình bày ở trên.

Thông tin kết hợp. Với các mục đích được thảo luận trong Chính sách quyền riêng tư này, chúng tôi có thể kết hợp thông tin mà chúng tôi thu thập thông qua Dịch vụ với thông tin chúng tôi nhận được từ các nguồn khác, cả trực tuyến lẫn ngoại tuyến, và sử dụng thông tin kết hợp như vậy phù hợp với Chính sách quyền riêng tư này.

Dữ liệu tổng hợp/ẩn danh. Chúng tôi có thể tổng hợp và/hoặc làm ẩn danh bất kỳ thông tin nào được thu thập thông qua Dịch vụ để thông tin như vậy không còn được liên hệ với bạn hoặc được liên kết với thiết bị của bạn nữa (sau đây gọi là “Thông tin tổng hợp/ẩn danh”). Chúng tôi có thể sử dụng Thông tin tổng hợp/ẩn danh cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm nhưng không hạn chế cho các mục đích nghiên cứu và tiếp thị, đồng thời chúng tôi cũng có thể chia sẻ dữ liệu như vậy với bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm công ty quảng cáo, đối tác khuyến mãi và nhà tài trợ.

NỀN TẢNG PHÁP LÝ ĐỂ SỬ DỤNG THÔNG TIN CỦA BẠN

Nền tảng pháp lý để sử dụng thông tin của bạn được trình bày trong Chính sách quyền riêng tư như sau:

 • Khi việc sử dụng thông tin của bạn là cần thiết để thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng của chúng tôi với bạn (ví dụ như để tuân thủ: điều khoản dịch vụ của các trang web của chúng tôi mà bạn đồng ý bằng cách xem trang web/đăng ký; và/hoặc hợp đồng cung cấp cho bạn Dịch vụ của chúng tôi); hoặc
 • Khi việc sử dụng thông tin của bạn là cần thiết vì lợi ích hợp pháp của chúng tôi hoặc lợi ích hợp pháp của người khác (ví dụ như để cung cấp bảo mật cho các trang web, sản phẩm, phần mềm, ứng dụng hoặc cửa hàng bán lẻ của  iMusicPro.vn; để điều hành công việc kinh doanh và Dịch vụ của chúng tôi; để đảm bảo môi trường an toàn cho nhân viên và khách thăm của chúng tôi; để thực hiện và nhận các khoản thanh toán; để tuân thủ các yêu cầu pháp lý và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của chúng tôi; để ngăn chặn gian lận và để biết khách hàng mà chúng tôi cung cấp Dịch vụ).
 • Ở nơi chúng tôi có được sự đồng ý của bạn, theo các yêu cầu pháp lý áp dụng, để sử dụng thông tin cho một mục đích cụ thể.
 • Ở nơi chúng tôi sử dụng thông tin của bạn để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý áp dụng (ví dụ, theo dõi hoạt động mua cho mục đích thuế và kiểm toán).

COOKIE VÀ CÁC CÔNG NGHỆ TƯƠNG TỰ

Để thu thập thông tin trong phần “Thông tin chúng tôi tự động thu thập” ở trên, chúng tôi và các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi sử dụng nhật ký máy chủ Internet, cookie, tag, SDK, tracking pixel và các công nghệ theo dõi tương tự khác. Chúng tôi sử dụng những công nghệ này để cung cấp cho bạn trải nghiệm phù hợp với yêu cầu của bạn hơn trong tương lai, bằng cách hiểu và nhớ ưu tiên duyệt tìm cụ thể của bạn.

 • Nhật ký máy chủ web là tập tin lưu trữ hoạt động của trang web.
 • SDK là một tập hợp các công cụ và/hoặc mã mà chúng tôi nhúng vào các ứng dụng và phần mềm của mình để cho phép các bên thứ ba thu thập thông tin về cách người dùng tương tác với Dịch vụ.
 • Cookie là một tập tin văn bản nhỏ được đặt vào máy tính hoặc thiết bị di động của bạn khi bạn truy cập một trang. Cookie cho phép chúng tôi: (i) nhận dạng máy tính của bạn; (ii) lưu trữ ưu tiên và cài đặt của bạn; (iii) hiểu các trang web của Dịch vụ mà bạn đã truy cập; (iv) tăng cường trải nghiệm người dùng của bạn bằng cách cung cấp và đo lường tính hiệu quả của nội dung và quảng cáo được tùy chỉnh theo sở thích của bạn; (v) thực hiện tìm kiếm và phân tích; và (vi) hỗ trợ các chức năng bảo mật và quản trị. Một số cookie được đặt vào bộ nhớ đệm của trình duyệt trong khi số khác được liên kết với công nghệ Flash được lưu bằng các tập tin Adobe Flash Player.
 • Tracking pixel (đôi khi được gọi là web beacon hoặc clear GIF) là các tag điện tử siêu nhỏ với ký hiệu nhận dạng độc nhất được nhúng vào các trang web, quảng cáo trực tuyến và/hoặc email được thiết kế để: (1) thu thập thông tin sử dụng chẳng hạn như tần số quảng cáo được hiển thị hoặc số lần nhấp chuột và tốc độ mở email; (2) xác định mức độ ưa chuộng của Dịch vụ và quảng cáo được liên kết; và (3) truy cập cookie người dùng.

Khi chúng tôi sử dụng các công nghệ bổ sung, chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin thông qua các phương pháp khác.

Vui lòng lưu ý rằng bạn có thể thay đổi cài đặt để thông báo cho bạn khi cookie được đặt hoặc cập nhật, hoặc để chặn cookie nói chung. Vui lòng tham khảo phần “Trợ giúp” của trình duyệt để biết thêm thông tin (ví dụ như Internet ExplorerGoogle ChromeMozilla Firefox; hoặc Apple Safari). Bạn có thể quản lý việc sử dụng các công nghệ Flash, bao gồm flash cookie và đối tượng lưu trữ cục bộ bằng các công cụ quản lý Flash có sẵn trên trang web của Adobe. Vui lòng lưu ý rằng bằng cách chặn, tắt hoặc quản lý bất kỳ hoặc tất cả cookie, bạn có thể không có quyền truy cập vào các tính năng hoặc đề nghị cung cấp Dịch vụ nhất định. Ví dụ như để hoàn tất giao dịch mua hàng trên trang web của chúng tôi, bạn cần chấp nhận các cookie mà trang web của chúng tôi gửi tới. Nếu bạn chọn không chấp nhận cookie của chúng tôi, hãy gọi điện cho chúng tôi theo số 1-800-999-2673 để đặt hàng qua điện thoại hoặc truy cập vào trang Liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin liên hệ của  iMusicPro.vn.

Để biết thêm thông tin về những cookie chúng tôi sử dụng và mục đích chúng tôi sử dụng chúng, vui lòng tham khảo Thông báo về cookie của chúng tôi. Bằng cách tiếp tục sử dụng các trang web và/hoặc Dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý với việc chúng tôi sử dụng cookie như được mô tả trong Thông báo về cookie.

PHÂN TÍCH VÀ QUẢNG CÁO TRỰC TUYẾN

1. Phân tích

Chúng tôi có thể sử dụng các dịch vụ phân tích web của bên thứ ba (chẳng hạn như các dịch vụ của Google Analytics, Crashlytics, Mixpanel, Flurry, Brightcove, Localytics và Bazaarvoice) với Dịch vụ của chúng tôi để thu thập và phân tích thông tin sử dụng thông qua cookie và các công cụ tương tự; tiến hành kiểm tra, nghiên cứu hoặc báo cáo; hỗ trợ ngăn chặn gian lận; và cung cấp các tính năng nhất định cho bạn. Để ngăn Google Analytics sử dụng thông tin của bạn cho mục đích phân tích, bạn có thể cài đặt Phần mềm bổ trợ trình duyệt không tham gia Google Analytics bằng cách nhấp vào đây. Chúng tôi cũng có thể sử dụng Adobe Analytics để phân tích và tối ưu hóa hiệu suất của các trang web, quảng cáo và nội dung của chúng tôi. Tìm hiểu thêm về các thông lệ về quyền riêng tư của Adobe và để đưa ra lựa chọn về các hoạt động theo dõi của Adobe.

Nếu bạn nhận email từ chúng tôi, chúng tôi có thể sử dụng các công cụ phân tích nhất định, chẳng hạn như clear GIF để lưu dữ liệu chẳng hạn như khi bạn mở tin nhắn hoặc nhấp vào bất kỳ liên kết hoặc biểu ngữ nào có trong email của chúng tôi. Dữ liệu này cho phép chúng tôi đo lường tính hiệu quả của các chiến dịch truyền thông và tiếp thị của chúng tôi.

2. Quảng cáo trực tuyến

Dịch vụ có thể tích hợp các công nghệ quảng cáo của bên thứ ba cho phép cung cấp nội dung và quảng cáo thích hợp trên Dịch vụ, cũng như trên các trang web khác bạn truy cập và các ứng dụng khác bạn sử dụng. Quảng cáo có thể dựa trên nhiều yếu tố khác nhau chẳng hạn như nội dung của trang bạn truy cập, thông tin bạn nhập chẳng hạn như tuổi và giới tính, điều bạn tìm kiếm, dữ liệu nhân khẩu học, nội dung do người dùng tạo và thông tin khác chúng tôi thu thập từ bạn. Những quảng cáo này có thể được dựa trên hoạt động gần đây hoặc hoạt động theo thời gian của bạn và trên tất cả các trang web và dịch vụ trực tuyến khác và có thể được tùy chỉnh theo sở thích của bạn.

Các bên thứ ba, sở hữu sản phẩm hoặc dịch vụ có thể truy cập hoặc được quảng cáo qua Dịch vụ, cũng có thể đặt cookie hoặc các công nghệ theo dõi khác vào máy tính, thiết bị di động hoặc thiết bị khác của bạn để thu thập thông tin về bạn như được đề cập ở trên. Chúng tôi cũng cho phép các bên thứ ba khác (ví dụ như mạng lưới quảng cáo và máy chủ quảng cáo chẳng hạn như Google Analytics, DoubleClick và các bên khác) cung cấp quảng cáo tùy chỉnh cho bạn trên Dịch vụ, các trang khác và trong các ứng dụng khác, truy cập cookie của chính họ hoặc các công nghệ theo dõi khác trên máy tính, điện thoại thông minh hoặc thiết bị khác bạn dùng để truy cập Dịch vụ. Đôi khi, chúng tôi cung cấp thông tin khách hàng (chẳng hạn như địa chỉ email) cho các nhà cung cấp dịch vụ, có thể “nối ghép” thông tin này dưới hình thức không có khả năng xác định danh tính vào cookie (hoặc các ký hiệu nhận dạng quảng cáo di động) và các mã số nhận dạng độc quyền khác, để cung cấp thêm cho bạn các quảng cáo thích hợp khi bạn truy cập các trang web và ứng dụng di động khác.

Chúng tôi không có quyền truy cập và Chính sách quyền riêng tư này không quản lý việc sử dụng cookie hoặc các công nghệ theo dõi khác có thể được đặt vào thiết bị bạn dùng để truy cập Dịch vụ bởi các bên thứ ba không phải công ty trực thuộc. Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về quảng cáo trình duyệt tùy chỉnh và cách bạn có thể kiểm soát chung cookie được đặt vào máy tính của bạn nhằm cung cấp quảng cáo tùy chỉnh, bạn có thể truy cập liên kết Không tham gia người tiêu dùng của Nhóm Sáng kiến quảng cáo mạng (Network Advertising Initiative’s Consumer Opt-Out)liên kết Không tham gia người tiêu dùng của Liên minh quảng cáo kỹ thuật số (Advertising Alliance’s Consumer Opt-Out) hoặc Lựa chọn trực tuyến của bạn để chọn không tham gia nhận quảng cáo tùy chỉnh từ các công ty tham gia vào các chương trình này. Để lựa chọn không cho Google Analytics hiển thị quảng cáo hoặc tùy chỉnh quảng cáo hiển thị trên mạng lưới Google, hãy truy cập trang Cài đặt quảng cáo Google. Chúng tôi không kiểm soát những liên kết không tham gia này hay việc bất kỳ công ty cụ thể nào chọn tham gia vào các chương trình không tham gia này. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ lựa chọn nào bạn thực hiện bằng cách sử dụng các cơ chế này hay cho tính khả dụng liên tục hoặc tính chính xác của các cơ chế này.

Vui lòng lưu ý rằng nếu bạn thực hiện lựa chọn không tham gia ở trên, bạn vẫn sẽ nhìn thấy quảng cáo khi bạn sử dụng Dịch vụ, nhưng quảng cáo sẽ không được tùy chỉnh cho bạn dựa trên hành vi trực tuyến theo thời gian của bạn.

3. Quảng cáo trên ứng dụng di động

Khi sử dụng các ứng dụng di động từ  iMusicPro.vn hoặc bên khác, bạn có thể nhận quảng cáo trong ứng dụng được tùy chỉnh. Chúng tôi có thể sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để cung cấp quảng cáo trên các ứng dụng di động hoặc cho phân tích ứng dụng di động. Từng hệ điều hành, iOS cho điện thoại Apple, Android cho các thiết bị Android và Windows cho các thiết bị Microsoft cung cấp hướng dẫn riêng về cách ngăn chặn việc cung cấp quảng cáo trong ứng dụng được tùy chỉnh. Chúng tôi không kiểm soát cách nhà vận hành nền tảng áp dụng cho phép bạn kiểm soát việc nhận quảng cáo trong ứng dụng được tùy chỉnh cho từng cá nhân; do đó, bạn nên liên hệ với nhà cung cấp nền tảng để biết thêm chi tiết về không tham gia quảng cáo trong ứng dụng được tùy chỉnh. Bạn có thể xem lại các tài liệu hỗ trợ và/hoặc cài đặt thiết bị để biết hệ điều hành tương ứng để không tham gia quảng cáo trong ứng dụng được tùy chỉnh.

4. Lưu ý về Do Not Track.

Do Not Track (“DNT – Không được theo dõi”) là lựa chọn riêng tư mà người dùng có thể thiết lập trong một số trình duyệt web nhất định. Chúng tôi cam kết cung cấp cho bạn những lựa chọn có ý nghĩa về thông tin được thu thập trên trang web vì các mục đích của bên thứ ba và đó là lý do chúng tôi cung cấp nhiều loại cơ chế không tham gia được liệt kê ở trên. Tuy nhiên, chúng tôi hiện không nhận ra hoặc phản hồi các tín hiệu DNT do trình duyệt khởi tạo. Tìm hiểu thêm về Do Not Track.

CÁCH CHÚNG TÔI CHIA SẺ VÀ TIẾT LỘ THÔNG TIN CỦA BẠN

 iMusicPro.vn sẽ chia sẻ thông tin của bạn theo những cách sau đây:

 • Các công ty con và chi nhánh. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin mà chúng tôi thu thập trong nội bộ các công ty trực thuộc  iMusicPro.vn (ví dụ như các công ty sản xuất, phân phối và phát triển sản phẩm của  iMusicPro.vn) nhằm cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cho bạn, đảm bảo mức độ nhất quán của dịch vụ trong tất cả sản phẩm và Dịch vụ, và tăng cường sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi và trải nghiệm khách hàng của bạn.
 • Nhà cung cấp dịch vụ. Chúng tôi cung cấp truy cập vào hoặc chia sẻ thông tin của bạn với các bên thứ ba thực hiện dịch vụ thay mặt cho chúng tôi. Họ có quyền truy cập để thực hiện những dịch vụ này nhưng bị cấm sử dụng thông tin của bạn cho các mục đích khác. Họ cung cấp nhiều loại dịch vụ cho chúng tôi, bao gồm xuất hóa đơn, bán hàng, tiếp thị, nội dung và tính năng sản phẩm (ví dụ như kích hoạt giọng nói/nhận dạng dịch vụ), quảng cáo, phân tích, nghiên cứu, chăm sóc khách hàng, giao hàng và hoàn thiện đơn hàng, lưu trữ dữ liệu, bảo mật, ngăn chặn gian lận, xử lý thanh toán và dịch vụ pháp lý. Các bên như vậy hiện bao gồm các nhà cung cấp phân tích sự cố và lỗi chẳng hạn như Crashlytics và các nhà cung cấp dịch vụ như Segment cho phép chúng tôi kết nối các sản phẩm  iMusicPro.vn với thiết bị của bạn và cung cấp cho chúng tôi phân tích cho các mục đích nội bộ.
 • Các dịch vụ phát nhạc trực tiếp và ứng dụng bên thứ ba khác. Khi bạn bắt đầu kết nối với dịch vụ phát bên thứ ba thông qua Dịch vụ, chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin về bạn cần có để cung cấp nội dung bên thứ ba (ví dụ như thông tin đăng nhập dịch vụ phát của bạn). Tương tự, nếu bạn sử dụng ứng dụng bên thứ ba hoạt động cùng sản phẩm  iMusicPro.vn, bạn xác nhận rằng thông tin đó có thể được chia sẻ với ứng dụng bên thứ ba trong khi kết nối (ví dụ như thông tin về cách bạn sử dụng sản phẩm  iMusicPro.vn). Nếu bạn chọn khởi chạy những kết nối này, bạn đồng ý rằng các chính sách và điều khoản của ứng dụng bên thứ ba chứ không phải của  iMusicPro.vn, sẽ quản lý những kết nối này. Chúng tôi đề nghị bạn đọc các chính sách về quyền riêng tư và bảo mật của các trang web bên thứ ba này.
 • Bảo vệ  iMusicPro.vn và người khác. Bằng cách sử dụng Dịch vụ, bạn xác nhận và đồng ý rằng chúng tôi có thể truy cập, lưu giữ và tiết lộ thông tin mà chúng tôi thu thập và lưu giữ về bạn nếu được luật pháp yêu cầu làm vậy hoặc với niềm tin thiện chí rằng việc truy cập, lưu giữ hoặc tiết lộ như vậy là cần thiết để: (a) tuân thủ quy trình pháp lý (ví dụ như trát đòi hầu tòa hoặc lệnh tóa); (b) thực thi Điều khoản dịch vụ, Chính sách quyền riêng tư này hoặc các hợp đồng khác với bạn, bao gồm điều tra các vi phạm có thể xảy ra đối với các tài liệu này; (c) phản hồi khiếu nại về nội dung bất kỳ vi phạm quyền của các bên thứ ba; (d) phản hồi yêu cầu dịch vụ chăm sóc khách hàng của bạn; và/hoặc (e) bảo vệ quyền, tài sản hoặc an toàn cá nhân của  iMusicPro.vn, các đại lý và công ty trực thuộc, người dùng của  iMusicPro.vn và/hoặc công chúng. Điều này bao gồm trao đổi thông tin với các công ty và tổ chức khác để bảo vệ chống gian lận và ngăn chặn thư rác/phần mềm độc hại và các mục đích tương tự.
 • Chuyển nhượng kinh doanh. Khi chúng tôi tiếp tục phát trinh hoạt động kinh doanh của mình, chúng tôi có thể mua, sát nhập hoặc cộng tác với các công ty khác. Trong những giao dịch như vậy (bao gồm dự tính cho các giao dịch như vậy) thông tin người dùng có thể nằm trong số các tài sản được chuyển giao. Nếu một phần hoặc toàn bộ tài sản của  iMusicPro.vn được bán hoặc chuyển nhượng cho một bên thứ ba, thì thông tin khách hàng (bao gồm địa chỉ email của bạn) có khả năng sẽ là một trong các tài sản kinh doanh được chuyển nhượng. Nếu việc chuyến nhượng như vậy tuân theo các hạn chế bắt buộc bổ sung theo luật hiện hành, thì  iMusicPro.vn sẽ tuân thủ các hạn chế đó.
 • Trung tâm đào tạo của  iMusicPro.vn ( iMusicPro.vn Learning Hub). Nếu bạn sử dụng Trung tâm đào tạo của  iMusicPro.vn trong hoạt động tìm việc của bạn, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin về các khóa đào tạo và các hoạt động khác mà bạn tham gia và hoàn tất thông qua Trung tâm đào tạo và dựa vào thỏa thuận áp dụng của bạn với nhà tuyển dụng của bạn.
 • Dự án kinh doanh của  iMusicPro.vn ( iMusicPro.vn Ventures). Nếu bạn gửi thông tin dến Dự án kinh doanh của  iMusicPro.vn để tìm nguồn vốn tiềm năng cho ý tưởng kinh doanh của bạn, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin với các nhà đầu tư, quỹ và các nhóm mạnh thường quân khác theo toàn quyền quyết định của riêng chúng tôi liên quan đến hoạt động hỗ trợ đầu tư tiềm năng vào doanh nghiệp của bạn.
 • Diễn đàn công cộng. Các tính năng nhất định của Dịch vụ của chúng tôi cho phép bạn chia sẻ bình luận công khai với người dùng khác. Mọi thông tin bạn gửi qua các tính năng đó đều không phải là thông tin mật và  iMusicPro.vn có thể sử dụng các thông tin đó cho bất cứ mục đích gì (bao gồm trong các lời chứng thực hoặc các tài liệu tiếp thị khác của  iMusicPro.vn). Ví dụ, nếu bạn gửi một bài đánh giá sản phẩm trên một trong các trang web của chúng tôi, chúng tôi có thể hiển thị bài đánh giá (cùng với tên được cung cấp, nếu có) của bạn trên các trang web khác của  iMusicPro.vn và các trang web bên thứ ba. Ngoài ra, một số Dịch vụ có thể cho phép bạn chia sẻ thông tin công khai với những người dùng khác để họ có thể hưởng lợi từ đó (ví dụ như chia sẻ tần số âm thanh của địa điểm âm nhạc). Mọi thông tin bạn đăng tải công khai theo những cách này sẽ được hiển thị với hầu hết mọi người và có thể truy cập được qua các công cụ tìm kiếm của bên thứ ba. Theo đó, vui lòng cẩn thận khi sử dụng các tính năng này.
 • Dữ liệu tổng hợp/ẩn danh. Tại từng thời điểm,  iMusicPro.vn có thể chia sẻ Thông tin tổng hợp/ẩn danh về việc sử dụng Dịch vụ, chẳng hạn như bằng cách công bố báo cáo về xu hướng sử dụng. Việc chia sẻ dữ liệu như vậy không bị hạn chế.

Lưu ý dành cho người dùng Mexico: Vì Thông báo quyền riêng tư này, bạn đồng ý chia sẻ dữ liệu cá nhân được cung cấp ở đây, trừ khi bạn phản đối rõ ràng việc chuyển như vậy bằng cách liên hệ với chúng tôi bằng thông tin liên hệ của  iMusicPro.vn dưới đây.

LƯU GIỮ THÔNG TIN CỦA BẠN

Chúng tôi sẽ giữ thông tin của bạn chỉ trong thời gian cần thiết cho các mục đích mà thông tin được xử lý. Thời gian chúng tôi lưu giữ thông tin tùy thuộc vào mục đích mà chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin và/hoặc bắt buộc nhằm tuân thủ luật pháp áp dụng.

QUYỀN CỦA CHỦ THỂ DỮ LIỆU VÀ LỰA CHỌN CỦA BẠN

Bạn có những quyền nhất định về thông tin của bạn như được mô tả thêm trong phần này.

1. Quyền hợp pháp của bạn

Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về quyền hợp pháp của bạn theo luật áp dụng, vui lòng liên hệ với Giám đốc Bảo vệ thông tin của chúng tôi bằng thông tin trong phần “Thông tin liên hệ của  iMusicPro.vn” bên dưới vào bất kỳ thời điểm nào. Để thực hiện quyền bất kỳ của bạn, vui lòng gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ privacyandsecurity@ iMusicPro.vn.com. Nếu bạn là cư dân California hoặc Nevada, vui lòng xem phần “Thông tin dành cho Cư dân California” hoặc “Thông tin dành cho Cư dân Nevada” của chính sách để biết quyền dữ liệu áp dụng cho bạn. Luật pháp địa phương của bạn có thể cho phép bạn yêu cầu chúng tôi:

 • cung cấp quyền truy cập và/hoặc bản sao thông tin nhất định mà chúng tôi nắm giữ về bạn
 • ngăn chặn xử lý thông tin của bạn vì các mục đích tiếp thị trực tiếp (bao gồm bất kỳ hoạt động xử lý tiếp thị trực tiếp nào dựa trên việc lập hồ sơ)
 • cập nhật hoặc chỉnh lý thông tin cũ hoặc không chính xác
 • xóa thông tin nhất định mà chúng tôi nắm giữ về bạn
 • phản đối, hủy hoặc hạn chế cách mà chúng tôi xử lý và tiết lộ thông tin nhất định
 • truyền thông tin của bạn cho nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba
 • thu hồi sự đồng ý của bạn về việc xử lý thông tin của bạn

Chúng tôi sẽ xem xét tất cả yêu cầu và đưa ra câu trả lời trong thời gian quy định của pháp luật áp dụng. Tuy nhiên, vui lòng lưu ý rằng thông tin nhất định có thể được loại trừ khỏi yêu cầu như vậy trong một số trường hợp, bao gồm khi chúng tôi cần tiếp tục xử lý thông tin của bạn vì lợi ích hợp pháp của chúng tôi hoặc để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý. Chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin cần thiết để xác nhận danh tính của bạn trước khi trả lời yêu cầu của bạn theo yêu cầu của hoặc được cho phép bởi luật pháp áp dụng.

2. Thông báo và chia sẻ tiếp thị

Bạn có thể sử dụng thông tin liên hệ với chúng tôi bên dưới để chỉ thị chúng tôi không sử dụng thông tin liên hệ của bạn để liên hệ với bạn qua email, thư từ hoặc điện thoại về các sản phẩm, dịch vụ, khuyến mại và sự kiện đặc biệt có thể hấp dẫn đối với bạn. Đối với các tin nhắn email thương mại, bạn cũng có thể chọn không tham gia bằng cách làm theo hướng dẫn ở cuối mỗi email. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng bất kể yêu cầu của bạn là gì, chúng tôi vẫn có thể sử dụng và chia sẻ một số thông tin nhất định như được Chính sách quyền riêng tư này cho phép hoặc được luật pháp hiện hành yêu cầu. Ví dụ như bạn không thể chọn không nhận các email điều hành nhất định, chẳng hạn như các email phản ánh quan hệ hoặc giao dịch của chúng tôi với bạn.

3. Đặt đơn hàng các sản phẩm của  iMusicPro.vn

Để đặt đơn hàng trên các trang web của chúng tôi, bạn phải bật cookie. Nếu bạn muốn đặt đơn hàng sản phẩm hoặc dịch vụ của  iMusicPro.vn nhưng bạn đã tắt cookie, vui lòng gọi cho chúng tôi theo số 1-800-999-2673 để đặt đơn hàng qua điện thoại hoặc truy cập trang Liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin liên hệ của  iMusicPro.vn.

4. Không tham gia thu thập dữ liệu ứng dụng  iMusicPro.vn Connect

Nếu bạn là người dùng Ứng dụng  iMusicPro.vn Connect, bạn có thể chọn không tham gia thu thập dữ liệu phân tích và sử dụng bằng cách truy cập Chính sách quyền riêng tư & Menu cài đặt trong Ứng dụng  iMusicPro.vn Connect.

5. Không tham gia theo dõi chéo thiết bị

Nếu bạn muốn chọn không tham gia theo dõi chéo thiết bị vì các mục đích quảng cáo dựa theo sở thích, bạn có thể làm vậy thông qua cài đặt trên thiết bị của Android hoặc Apple.

CÁC LIÊN KẾT VÀ TÍNH NĂNG CỦA BÊN THỨ BA

Dịch vụ chứa các liên kết đến các trang web bên thứ ba (ví dụ trang mạng xã hội như Facebook và Twitter), các chương trình nhúng (plug-in) bên thứ ba (ví dụ như nút “thích” của Facbook và nút “theo dõi” của Twitter) và các chức năng bên thứ ba (ví dụ như Alexa Skill liên quan đến Amazon Echo). Nếu bạn chọn sử dụng các trang hoặc tính năng này, bạn có thể tiết lộ thông tin cá nhân của mình không chỉ với các bên thứ ba đó mà còn với người dùng của họ và công chúng nói chung tùy vào các dịch vụ của họ hoạt động như thế nào.  iMusicPro.vn không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc hoạt động của các trang web hoặc dịch vụ bên thứ ba đó. Việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin của bạn tuân theo các chính sách quyền riêng tư của các trang web hoặc dịch vụ bên thứ ba chứ không phải theo Chính sách quyền riêng tư này. Chúng tôi đề nghị bạn đọc các chính sách về quyền riêng tư và bảo mật của các bên thứ ba này.

QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA TRẺ EM

Dịch vụ nhằm vào đối tượng chung và không dành cho trẻ dưới 13 tuổi. Nếu chúng tôi biết rằng chúng tôi đã thu thập “thông tin cá nhân” (theo định nghĩa của Đạo luật bảo vệ quyền riêng tư trực tuyến của trẻ em Hoa Kỳ) từ trẻ dưới 13 tuổi mà không có sự đồng ý từ cha mẹ hợp pháp, chúng tôi sẽ thực hiện các bước hợp lý để xóa thông tin nhanh nhất có thể. Chúng tôi không cố ý xử lý dữ liệu của cư dân châu Âu dưới 16 tuổi mà không có sự đồng ý của cha mẹ. Nếu chúng tôi biết rằng chúng tôi đã thu thập dữ liệu từ công dân châu Âu dưới 16 tuổi mà không có sự đồng ý của cha mẹ, chúng tôi sẽ thực hiện các bước hợp lý để xóa thông tin nhanh nhất có thể. Chúng tôi tuân thủ các giới hạn và yêu cầu về độ tuổi khác theo luật pháp địa phương áp dụng.

THÔNG TIN DÀNH CHO CƯ DÂN CALIFORNIA

Nếu bạn là cư dân California, luật California yêu cầu chúng tôi cung cấp cho bạn một số thông tin bổ sung về quyền của bạn đối với “thông tin cá nhân” của bạn (như được định nghĩa trong Đạo luật về quyền riêng tư của người tiêu dùng California (“CCPA”)). Chúng tôi mô tả những loại thông tin chúng tôi thu thập, nguồn và việc sử dụng thông tin như vậy, cùng các thực thể mà chúng tôi chia sẻ thông tin như vậy trong Thông báo thu thập quyền riêng tư California.

A. Quyền truy cập và xóa dữ liệu California

Nếu bạn là cư dân California, CCPA cho phép bạn thực hiện một số yêu cầu nhất định về thông tin cá nhân của bạn. Cụ thể là CCPA cho phép bạn yêu cầu chúng tôi:

 • Thông báo cho bạn về những loại thông tin cá nhân chúng tôi thu thập hoặc tiết lộ về bạn; những loại nguồn của thông tin như vậy; mục đích kinh doanh hoặc thương mại khi thu thập thông tin cá nhân của bạn; và những kiểu bên thứ ba mà chúng tôi chia sẻ/tiết lộ thông tin cá nhân.
 • Cung cấp quyền truy cập và/hoặc bản sao thông tin cá nhân nhất định mà chúng tôi nắm giữ về bạn.
 • Xóa thông tin cá nhân nhất định chúng tôi có về bạn.
 • Cung cấp cho bạn thông tin về phần thưởng tài chính mà chúng tôi cung cấp cho bạn, nếu có.

CCPA còn cung cấp cho bạn quyền không bị phân biệt đối xử (như được cấp trong luật áp dụng) vì thực hiện quyền truy cập, xóa hoặc chọn không tham gia bán hàng.

Vui lòng lưu ý rằng thông tin nhất định có thể được miễn trừ khỏi yêu cầu như vậy theo luật của California. Ví dụ, chúng tôi cần thông tin nhất định để có thể cung cấp Dịch vụ cho bạn.

Xác minh: Chúng tôi sẽ thực hiện các bước hợp lý để xác minh danh tính của bạn trước khi phản hồi yêu cầu. Việc này có thể bao gồm, ở mức tối thiểu, tùy vào độ nhạy cảm của thông tin bạn yêu cầu và loại yêu cầu bạn thực hiện, xác minh tên và địa chỉ email của bạn.

Bạn cũng được phép chỉ định đại lý được ủy quyền gửi các yêu cầu nhất định thay mặt cho bạn. Để xác minh một đại lý được ủy quyền, bạn phải cung cấp cho đại lý được ủy quyền sự cho phép dưới dạng văn bản, có chữ ký để thực hiện những yêu cầu như vậy hoặc giấy ủy quyền. Chúng tôi có thể liên hệ với bạn sau để xác minh danh tính trước khi xử lý yêu cầu của đại lý được ủy quyền.

Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về quyền hợp pháp của bạn theo luật của California hoặc bạn muốn thực thi bất kể quyền nào, vui lòng gọi cho chúng tôi theo số 1-800-379-2073 hoặc gửi email đến địa chỉ privacyandsecurity@ iMusicPro.vn.com.

Vui lòng lưu ý rằng CCPA xác định trước một số nghĩa vụ nhất định cho các doanh nghiệp “bán” thông tin cá nhân cho bên thứ ba. Chúng tôi không tham gia vào hoạt động như vậy và không tham gia vào hoạt động như vậy trong 12 tháng qua kể từ ngày Chính sách quyền riêng tư này bắt đầu có hiệu lực.

B. Luật “Shine the Light” của California

Luật “Shine the Light” của California cung cấp cho cư dân California quyền trong một số tình huống nhất định không tham gia chia sẻ một số loại thông tin cá nhân nhất định (như được định nghĩa trong luật Shine the Light) với các bên thứ ba vì mục đích tiếp thị trực tiếp của họ. Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba vì các mục đích tiếp thị trực tiếp của riêng họ.

THÔNG TIN DÀNH CHO CƯ DÂN NEVADA

Theo luật Nevada, cư dân Nevada mua hàng hóa hoặc dịch vụ từ chúng tôi có thể chọn không tham gia việc “bán thông tin được bảo vệ” (những điều khoản như vậy được định nghĩa trong luật của Nevada). “Thông tin được bảo vệ” bao gồm, trong số nhiều điều khác, tên và họ, địa chỉ, địa chỉ email và số điện thoại. Nếu bạn là cư dân Nevada đã mua hàng hóa hoặc dịch vụ từ chúng tôi, bạn có thể gửi yêu cầu không tham gia bất kỳ hoạt động bán nào trong tương lai theo luật Nevada bằng cách liên hệ với chúng tôi qua email privacyandsecurity@ iMusicPro.vn.com. Vui lòng lưu ý rằng chúng tôi có thể thực hiện các bước hợp lý để xác minh danh tính của bạn và tính xác thực của yêu cầu.

THÔNG TIN DÀNH CHO NGƯỜI DÙNG QUỐC TẾ

Vui lòng lưu ý rằng khu cung cấp các dịch vụ cho bạn,  iMusicPro.vn có thể giao thầu phụ xử lý dữ liệu của bạn hoặc chia sẻ dữ liệu của bạn với các thành viên khác trong tập đoàn  iMusicPro.vn, các nhà cung cấp dịch vụ tin cậy và các đối tác kinh doanh tin cậy ở các quốc gia ngoài quốc gia nơi bạn đang cư trú, bao gồm Hoa Kỳ theo luật áp dụng. Các bên thứ ba như vậy có thể tham gia cung cấp Dịch vụ cho bạn, xử lý giao dịch và/hoặc cung cấp dịch vụ hỗ trợ bên cạnh các công việc khác. Bằng cách cung cấp cho chúng tôi thông tin của bạn, bạn chấp nhận mọi hoạt động truyền, lưu trữ hoặc sử dụng như vậy.

Nếu bạn sống ở Khu vực Kinh tế châu Âu (EEA), vui lòng lưu ý rằng nếu chúng tôi cung cấp thông tin về bạn cho bất kỳ thành viên nào thuộc tập đoàn của chúng tôi không thuộc EEA hoặc công ty xử lý thông tin bên thứ ba, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp thích hợp nhằm đảm bảo các công ty như vậy bảo vệ thông tin của bạn một cách đầy đủ theo Chính sách quyền riêng tư này. Những biện pháp này bao gồm ký kết Điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn theo luật pháp Liên minh châu Âu và luật bảo vệ dữ liệu khác để quản lý hoạt động chuyển dữ liệu như vậy. Để biết thêm thông tin về những cơ chế chuyển này, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng thông tin chi tiết trong phần “Thông tin liên hệ của  iMusicPro.vn” bên dưới.

Bạn có thể gửi khiếu nại, nếu có lên cơ quan giám sát bảo vệ dữ liệu ở quốc gia bạn sinh sống. Bạn cũng có thể tìm kiếm biện pháp khắc phục thông qua tòa án địa phương nếu bạn tin rằng quyền Iợi của bạn bị xâm phạm.

Lưu ý dành cho người dùng từ Argentina. Theo Quyết định 10/2008 của Cục Bảo vệ dữ liệu cá nhân quốc gia, tôi đã được thông báo rằng: “Tối thiểu 6 tháng một lần, Chủ thể dữ liệu có quyền truy cập vào dữ liệu của họ miễn phí, trừ khi lợi ích hợp pháp khi làm vậy được chứng minh, tuân theo mục 14, khoản 3 của Đạo luật 25,326. Cục Bảo vệ dữ liệu cá nhân quốc gia, cơ quan kiểm soát Đạo luật 25,326 có quyền lắng nghe tất cả các khiếu nại được thực hiện liên quan đến hành vi không tuân thủ các quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân.” Nếu bạn muốn truy cập dữ liệu của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng thông tin liên hệ được liệt kê bên dưới.

CÁCH CHÚNG TÔI BẢO VỆ THÔNG TIN CỦA BẠN

 iMusicPro.vn thực hiện các biện pháp bảo mật kỹ thuật và điều hành để bảo vệ thông tin của bạn khỏi hành vi phá hoại vô tình hoặc bất hợp pháp hoặc mất mát ngẫu nhiên, thay đổi, tiết lộ hoặc truy cập trái phép. Tuy nhiên, không có phương pháp truyền nào qua Internet và không có phương tiện điện tử hoặc lưu trữ vật lý nào là tuyệt đối an toàn. Do vậy, bạn xác nhận và chấp nhận rằng chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật cho thông tin của bạn được truyền tới, thông qua hoặc trên Dịch vụ hoặc qua Internet và rằng bạn tự chịu rủi ro cho bất kỳ hoạt động truyền nào như vậy.

Khi chúng tôi cung cấp cho bạn (hoặc khi bạn đã chọn) mật khẩu cho phép bạn truy cập vào tài khoản  iMusicPro.vn, bạn có trách nhiệm bảo mật mật khẩu. Chúng tôi yêu cầu bạn không chia sẻ mật khẩu với bất cứ ai.

ĐƠN XIN VIỆC LÀM

Dịch vụ có thể chứa các phần liên quan đến nghề nghiệp liên kết đến các trang web nơi bạn có thể nộp đơn xin việc tại  iMusicPro.vn. Những trang web việc làm được liên kết này không phải do  iMusicPro.vn vận hành mà do Workday, một nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi quản lý. Những trang web này thu thập nhiều loại thông tin, bao gồm thông tin liên hệ và trình độ chuyên môn của bạn. Những trang web này cũng sử dụng cookie và những phương pháp thu thập thông tin khác, nhưng thông tin như vậy chỉ được sử dụng cho các mục đích phân tích và để cho phép bạn hoàn tất đơn xin việc. Bất kỳ thông tin nào  iMusicPro.vn thu thập từ Workday liên quan đến các trang web việc làm đều được xử lý phù hợp với Chính sách quyền riêng tư này.  iMusicPro.vn sẽ sử dụng và chia sẻ thông tin của bạn chỉ cho các mục đích tuyển dụng, chẳng hạn như đánh giá khả năng của bạn cho một vị trí hoặc liên lạc với bạn về sở thích của bạn và trong trường hợp việc chia sẻ được pháp luật yêu cầu.  iMusicPro.vn cùng Workday đã ký kết thỏa thuận quản lý việc xử lý thông tin ứng tuyển việc làm và Workday được phép truy cập, sử dụng và chia sẻ thông tin của bạn chỉ khi cần nhằm thực hiện các chức năng mà  iMusicPro.vn chỉ thị Workday thực hiện. Thỏa thuận đó cũng yêu cầu Workday tuân thủ các điều khoản thuộc điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn được Ủy ban châu Âu phê duyệt về các công ty xử lý dữ liệu liên quan đến dữ liệu của người xin việc từ cư dân châu Âu. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về việc xử lý dữ liệu việc làm của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng một trong những phương pháp được mô tả bên dưới.

THAY ĐỔI ĐỐI VỚI CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA CHÚNG TÔI

Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi Chính sách quyền riêng tư này bất cứ lúc nào để phản ánh thay đổi về luật pháp, các phương pháp thu thập và sử dụng dữ liệu của chúng tôi, các tính năng của Dịch vụ, hoặc các tiến bộ trong công nghệ. Chúng tôi có thể công bố Chính sách quyền riêng tư đã sửa đổi thông qua Dịch vụ, vì thế bạn nên định kỳ xem lại Chính sách. Bạn có thể biết liệu Chính sách quyền riêng tư có được thay đổi hay không kể từ lần cuối bạn xem bằng cách kiểm tra “Ngày bắt đầu có hiệu lực” ở phần đầu tài liệu. Nếu chúng tôi thực hiện thay đổi quan trọng đối với Chính sách này, chúng tôi sẽ gửi thông báo thích hợp cho bạn theo các quy định pháp luật. Bằng cách tiếp tục sử dụng Dịch vụ, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu phiên bản mới nhất của Chính sách quyền riêng tư này.

THÔNG TIN LIÊN HỆ CỦA  iMusicPro.vn

Nếu bạn muốn liên hệ với chúng tôi hoặc có bất kỳ câu hỏi hoặc khiếu nại nào liên quan đến Chính sách quyền riêng tư này, vui lòng gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ privacyandsecurity@ iMusicPro.vn.com hoặc truy cập trang Liên hệ với chúng tôi để biết thông tin liên hệ của  iMusicPro.vn